Sluiten
Login
Contractvormen

In sommige situaties volstaat een "standaard" Service- en Onderhoudscontract, in andere situaties zijn contracten maatwerk. Een overeenkomst wordt in nauw overleg met de opdrachtgever op maat geschreven. Wij hanteren heldere omschrijvingen van de te leveren prestaties. Onze overeenkomsten zijn flexibel; wij volgen de ontwikkeling van de opdrachtgever.

iNN TENS klimaattechniek is een organisatie die er op gericht is verantwoorde-lijkheden over te nemen. Het creëren van partnership resulteert wederzijds in voor-delen. Bij dit partnership behoort ook een regelmatige overlegstructuur.

Hierdoor wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd. Ook ons rappor-tagesysteem is helder; dit wordt op maat gemaakt.